PODRŠKA POSLOVANJU I UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE

Paxton Equity se, u okviru svojih aktivnosti, bavi i pružanjem podrške kompanijama u svim fazama razvoja, uz posebno naglašen prostor za podršku privrednim subjektima koji se nalaze u situacijama otežanog poslovanja zbog problema sa likvidnošću.

Ovakvim kompanijama nudimo širok spektar usluga koje se odnose na:

  • Sveobuhvatnu analizu trenutnog stanja
  • Davanje predloga za unapređenje poslovanja
  • Izgradnju planova za reorganizaciju i restrukturiranje (UPPR)
  • Izgradnju i praćenje implementacije akcionih planova drugih nivoa
  • Podršku u pronalaženju strateških partnera
  • Pomoć prilikom pregovora sa poslovnim bankama i drugim poveriocima
  • Interim upravljanjem
  • Podršku u oblasti ljudskih resursa

U svom dosadašnjem poslovanju, podršku u poslovanju pružili smo za mnoštvo privrednih subjekata, iz različitih privrednih oblasti, od proizvodnih (najčešće) delatnosti, pa sve do sektora trgovine i usluga.

Ukoliko nam poklonite svoje poverenje, potpuno smo uvereni da ćete biti zadovoljni rezultatima sprovedenih aktivnosti.