Strategija budućeg razvoja:

  • Utvrđivanje novih strateških pravaca
  • ili prilagođavanje postojećih
  • ili potvrđivanje uspešnosti postojeće strategije

Izgradnja akcionog plana:

  • Skrojenog u skladu sa potrebama
  • Realističnog i održivog
  • Koji optimizuje postojeći potencijal tržišta i potencijal banke na njemu (tržištu)