Ukoliko želite da podignete proizvodni pogon svoje kompanije u Srbiji, treba da iskoristite nisku cenu radne snage i izuzetno podsticajnu stopu poreza na dobit u iznosu od 10%.

Mogućnosti za ulaganje u Srbiju su raznolike i pred vama se, ukoliko želite da investirate svoj novac, nalazi široka paleta mogućnosti za početak rada vaše kompanije.

Vaša prava i obaveze kao stranog ulagača u Srbiju identična su pravima domaćih investitora. Kao strani državljanin, možete postati punopravni vlasnik zemljišta i objekata, sa neograničenim ovlašćenjima za raspolaganje.

Cene nepokretnosti značajno su različite (niže) u oblastima izvan gradskog područja Beograda i mimo Vojvodine (severna, industrijalizovana pokrajina u Srbiji) i direktno su zavisne od kvaliteta prilaza glavnim putnim pravcima (autoput E75) i kvaliteta i lokacija poslovnih prostorija u okviru gradova/opština na kojima se nalaze.

Ako želite da kupite proizvodni pogon:
Ovo je najbrži način da započnete svoju proizvodnju, njime izbegavate značajan utrošak vremena potrebnog za izgradnju sopstvenog proizvodnog pogona ili poslovnog prostora. Nakon što vaš početni plan bude prihvaćen, biće vam omogućeno da kupite fabriku, a nakon toga, omogućeno vam je da u skladu s potrebama, u budućnosti i proširite proizvodne kapacitete proširenjem postojećih pogona.

Dijapazon prilika da kupite zemljište za izgradnju ili već gotovih proizvodnih pogona u Srbiji je veoma širok.

Kada za vas kao investitora tražimo najbolje rešenje, uvek razmatramo različite mogućnosti:
– Kupovinu zemljišta ili pogona od privatnih vlasnika
– Kupovinu državne imovine
– Ponude državne Agencije za privatizaciju (koje su uslovljene otvaranjem novih radnih mesta).

Naš prilaz svakom od projekata je individualan, detaljno razmatramo vaše kratkoročne i dugoročne poslovne potrebe, kako bismo bili u mogućnosti da vam predložimo samo one lokacije koje u potpunosti odgovaraju vašim potrebama (kako u geografskom, tako i u tehničkom smislu).

U mogućnosti smo da u vaše ime vodimo sve potrebne postupke, od portage za odgovarajućom lokacijom sve do trenutka potpisivanja ugovora, al ii da idemo korak dalje sve do potpunog uspostavljanja vaših poslovnih operacija u Srbiji.

Naš tim stručnjaka nadgleda i sprovodi svaki korak u ovom postupku:
– Naš pravni tim proverava svu dokumentaciju pre nego vas predoči bilo koju ponudu kako bismo bili sigurni da su svi pravni uslovi u potpunosti ispunjeni i da ne postoje zakonske prepreke da postanete punopravni vlasnici imovine čiju kupovinu razmatrate.
– Obezbedićemo za vas rezultate nezavisnih ekspertiza svih objekata (ukoliko postoje) i zemljišta za vaš budući pogon.
– U vaše ime i za vaš račun pregovaraćemo sa vlasnicima zemljišta oko uslova kupovine.
– Pronaći ćemo za vas najbolje rešenje za finansijsku podršku vašem projektu koje mogu da vam obezbede lokalne banke.
– Naš arhitekta će pripremiti ponudu za svaku fazu eventualno potrebne rekonstrukcije.
– Upoznaćemo lokalnu vlast sa vašim projektom i obezbediti za vas sva poreska izuzeća i ostale privilegije svuda gde lokalne vlasti nude takvu podršku.
– Predočićemo vaš projekat i Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA-i), koja vam može staviti na raspolaganje dodatna sredstva za pokretanje poslovnih operacija (u iznosu od 2.500 do 10.000 eura po svakom novootvorenom radnom mestu, uz poštovanje unapred definisanih uslova).

Tim naših eksperata i konsultanata vodiće računa o vašem projektu od prvog koraka do njegove potpune finalizacije da bismo vam obezbedili da vaše ulaganje, u trenutku kada je potrebno da zaista uložite svoja finansijska sredstva bude u potpunosti sigurno i obezbeđeno po svim postojećim kriterijumima.

Ukoliko želite da izgradite svoj proizvodni pogon:
Izgradnja sopstvenog pogona ili poslovne zgrade je, naravno, uvek najbolji način da od početka rada vaša kompanija koristi objekte koji u potpunosti odgovaraju zahtevima vaše delatnosti.
Vreme potrebno za izgradnju objekata (od momenta kupovine ili iznajmljivanja zemljišta, preko izrade odgovarajućih projekata, pribavljanja svih potrebnih dozvola i konačno, gradnje objekta i njegovog stavljanja u funkciju) jednako je vremenu koje je za sve ove aktivnosti potrebno i u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.

Vaš proizvodni pogon možete izgraditi na nekoj od mnogobrojnih raspoloživih lokacija širom Srbije.

Lokalne vlasti (opštinske i gradske) u stalnoj su potrazi za novim investitorima kako bi proširili ponudu poslova u svojim regionima. Upravo zbog ovoga, gotovo svaka opština u Srbiji nudi ulagačima različite olakšice, od nižih cena kupovine ili iznajmljivanja prostora, preko smanjenja poreskih obaveza i izuzimanja od plaćanja određenih obaveza tokom utvrđenog vremenskog perioda (koji može trajati i nekoliko godina).

Stručnost koju Paxton Equity poseduje i potpuno poznavanje lokalnih propisa u ovoj oblasti, omogućava nam da, uz poštovanje drugih za vas bitnih kriterijuma, možemo da vam predložimo upravo lokacije koje nude najveće beneficije za vrstu posla koju želite da obavljate u Srbiji.

Proces izgradnje objekata sličan je procesu u drugim evropskim zemljama. Postupak gradnje i standardi u potpunosti su usklađeni sa evropskom regulativom i standardima u oblasti građevinarstva.

Naš arhitekta može izraditi kompletan projekat i nadzirati sve vaze u procesu izgradnje vašeg budućeg objekta, od postavljanja temelja do uručivanja ključeva.

Pošaljite nam vaše tehničke zahteve, mi ćemo pripremiti projekat potpuno usklađen s njima.
Možemo vam obezbediti sve beneficije i podsticajne fondove koje nude lokalne vlasti (tamo gde postoje) kako biste za vaše buduće poslovanje obezbedili najbolje uslove. Za vas, čak, možemo otići i jedan korak dalje – ukoliko vaš budući pogon zahteva zapošljavanje određenog broja ljudi stručnjaka i/ili kvalifikovanih radnika iz određene oblasti, u mogućnosti smo da vam, uz obezbeđenje fiskalnih podsticaja, u saradnji sa lokalnim vlastima omogućimo da škole u region gde će biti vasa kompanija budu u mogućnosti da obrazuju buduće radnike i stručnjake iz odgovarajuće oblasti.

Omogućićemo vam najkvalitetniju finansijsku podršku lokalnih banaka za vaš projekat – pronaći ćemo za vas troškovno najnižu ponudu, al i za vas najudobniji plan finansiranja.

Sa ciljem da vam obezbedimo maksimalne finansijske beneficije, predstavićemo vaš projekat i Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA-i), koja vam može staviti na raspolaganje dodatna sredstva za pokretanje poslovnih operacija (u iznosu od 2.500 do 10.000 eura po svakom novootvorenom radnom mestu, uz poštovanje unapred definisanih uslova).

Naš tim stručnjaka i konsultanata rukovodiće realizacijom vašeg projekta od prvih koraka do njegove finalizacije i obezbediti da svi predviđeni rokovi i utrošak finansijskih sredstava budu potpuno u skladu sa inicijalnim projektom, kako bismo vama omogućili da ostanete u potpunosti usredsređeni na vaše tekuće poslovanje i aktivnosti koje ga prate.

Želite da iznajmite poslovni prostor ili lokaciju/objekat?
Iznajmljivanje je, veoma često, najbolji način da u kratkom roku započnete sopstvenu proizvodnju i na najbolji način iskoristite niske troškove radne snage.

To može biti prvi korak u uspostavljanju vaše kompanije u Srbiji.

U zavisnosti od vaših tehničkih zahteva, u mogućnosti smo da pronađemo najadekvatniju lokaciju za vaš uspostavljanje vašeg proizvodnog pogona.

Naši pravni eksperti pobrinuće se za sve legalne aspekte vašeg projekta.

Naša usluga ne završava se u trenutku potpisivanja ugovora o iznajmljivanju, mi smo tu da vam pomognemo i u svim drugim koracima na putu stvaranja vaše kompanije u Srbiji i uspostavljanja vašeg proizvodnog pogona, do njegovog potpunog okončanja i puštanja u rad.

« Service + » kompanije Paxton Equity:
U mogućnosti smo da vam pružimo najkompletniju uslugui najjednostavnije rešenje po sistemu „ključ u ruke“ za pokretanje vaše proizvodnje u Srbiji.

Vi ste u obavezi da:
– Obezbedite potrebnu tehničku opremu (mašine)
– Obezbedite sirovine
– Da obučite budućeg direktora proizvodnje i zaposlene u odeljenju kontrole kvaliteta
– Da obučite vaše buduće radnike

Mi ćemo, u vaše ime i u vašem najboljem interesu:
– Iznajmiti odgovarajuću lokaciju/poslovni prostor u skladu s vašim zahtevima
– Izvršiti rekonstrukciju postojećih prostorija ili pogona (ukoliko je potrebna) i postaviti sve potrebne mašine i povezati ih na odgovarajuće priključke
– Za vas pronaći i odabrati najkvalitetnije kandidate za rukovodioca proizvodnje u vašem budućem pogonu
– Za vas pronaći i odabrati svo potrebno osoblje za službu kontrole kvaliteta
– Za vas pronaći i odabrati sve ostale potrebne radnike
– Otpočeti proizvodnju
– Kontrolisati proizvodni proces i isporučiti proizvedena dobra u skladu sa vašim standardima kvaliteta, u odgovarajućoj količini i u predviđenom roku

„Usluga +“ kompanije Paxton Equity omogućava vam da, uz mala ulaganja, u kratkom vremenskom roku iskoristite pogodnosti niske cene radne snage, uz preuzimanje najmanjeg mogućeg rizika.

U mogućnosti smo čak da vam, kroz mrežu naših partnera, omogućimo svu potrebnu logističku i administrativnu podršku za izvoz proizvedenih dobara iz Srbije u zemlje Evropske unije i Rusiju.

Nakon početnih troškova uspostavljanja proizvodnje (preseljenje opreme u Srbiju, njeno postavljanje i povezivanje na odgovarajuće mreže, obuke vaših zaposlenih u skladu s vašim standardima i obuku naših zaposlenih), Paxton Equity će prema vama ispostavljati mesečne račune koji će uključivati kompletne troškove vaših poslovnih aktivnosti u Srbiji (od zakupa, preko troškova ličnih primanja zaposlenih, komunalnih i svih drugih troškova).

Od trenutka proizvodnje robe, vi nastavljate sa vašim redovnim aktivnostima. Paxton Equity neće uspostavljati bilo kakve komercijalne veze sa vašim partnerima ili klijentima, naša obaveza je samo da obezbedimo da sva roba bude proizvedena u skladu sa vašim zahtevima i standardima i da ih, ukoliko to zahtevate od nas, isporučimo vašim kupcima.
Ova usluga je namenjena:
– Kompanijama u inicijalnoj fazi proizvodnje u Srbiji pre proširenja kapaciteta
– Kompanijama koje žele da provere mogućnosti proizvodnje u Srbiji
– Proizvodnji robe vrhunskog kvaliteta uz značajno niže troškove nego u drugim zemljama
– Kao podrška kratkoročnim planovima za povećanje obima proizvodnje
– Kompanijama koje žele sebi da obezbede komparativnu prednost pod uslovima iz postojećih sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije (bez carine)