Paxton Equity za vas upravlja celokupnim procesom uspostavljanja vaše kompanije u Srbiji sa jedinim ciljem da pojednostavi i kompleksne situacije i da vam omogući da se fokusirate na suštinu vašeg poslovanja.

PRAVNA POMOĆ
Naši advokati, u saradnji sa državnom upravom u Srbiji za vas će sprovesti kompletan postupak otvaranja kompanije.
Centrala: Centralna kancelarija vaše kompanije u Srbiji može biti smeštena u našem poslovnom prostoru sve dok vaš poslovni prostor ne bude u potpunosti opremljen i dok vaš celokupan tim ne bude na okupu.
Zakonski zastupnik: Član našeg tima može biti zakonski zastupnik vaše kompanije u Srbiji tokom celokupnog procesa uspostavljanja kompanije, sve do trenutka dok članovi vašeg tima ne bude spremni da preuzmu sve dužnosti.

FINANSIJSKA POMOĆ
Otvaranje računa: Za vas ćemo otvoriti kompanijski račun sa lokalnom ili međunarodnom bankom koja posluje u Srbiji u skladu sa vašim izborom.
Finansijska podrška: Potrebna vam je finansijska podrška za realizaciju vašeg projekta ? Mi smo u kontaktu sa najvažnijim poslovnim bankama u Srbiji. Mi ćemo pripremiti vaš projekat i predstaviti ga bankama, ukoliko je potrebno, u vaše ime. Pregovaraćemo u vaše ime i za vaš račun sa bankama po vašem izboru da bismo obezbedili najpovoljnije finansijske uslove za realizaciju vašeg projekta.
Knjigovodstvo: Sarađujemo sa različitim međunarodnim knjigovodstvenim agencijama koje vam mogu pružiti sve potrebne knjigovodstvene usluge sve dok trenutka dok vaš menadžment ne bude u stanju da ih preuzme.

LJUDSKI RESURSI
Sa našom partnerskom agencijom za selekciju kadrova, sprovešćemo kompletnu proceduru odabira potencijalnih kandidata za ključne upravljačke pozicije u vašoj kompaniji.

FABRIKA
Proizvodni pogon: Pomoći ćemo vam da pronađete najadekvatniju lokaciju za realizaciju svog projekta u Srbiji, u skladu sa vašim potrebama i raspoloživim sredstvima. Možemo vam, takođe, pomoći da iznajmite, kupite ili izgradite sopstvenu poslovnu zgradu.

PREGOVORANJE I RAD U ODGOVARAJUĆEM POSLOVNOM OKRUŽENJU
Pregovaranje: Naše iskustvo u Srbiji omogućava nam da sa bankama i vlasnicima poslovnog prostora u vaše ime pregovaramo na najbolji nači, uz punu zaštitu vaših interesa.
Naš tim vam omogućuje svo potrebno iskustvo i mrežu kontakata potrebnih za uspostavljanje sopstvene kompanije u Srbiji.

TEKUĆI POSLOVI
U mogućnosti smo da za vas obavljamo i tekuće poslove neophodne za svakodnevno funkcionisanje vaše kompanije, uključujući i pribavljanje potrebnih odobrenja za rad stranih državljana zaposlenih u vašoj kompaniji. Sve ove poslove za vas možemo obavljati do trenutka kada je vaš upravljački tim spreman da ih preuzme.

ADMINISTRACIJA
Pomoći ćemo vam u svim administrativnim poslovima, od pribavljanja odgovarajućih odobrenja za plasman vaših proizvoda do celokupne komunikacije sa nadležnim organima u Srbiji.

FINANSIJSKA POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH KADROVA
Vlada Srbije, pod odgovarajućim uslovima, finansijski podržava otvaranje novih radnih mesta u Srbiji. U mogućnosti smo da vaše zahteve u ovom pogledu podržimo i obezbedimo vam ovakvu podršku Vlade Srbije.

UVOZ/IZVOZ
Logistička podrška koju obezbeđuju naši lokalni partneri, omogućavamo vam da upravljate izvozom i uvozom robe i usluga u EU i Rusiju, bez carinskih dažbina. Vidi izvoz u Rusiju.
Paxton Equity vam nudi potpuno rešenje po principu « ključ u ruke » za svako strano ulaganje u Srbiju.
Posvećeni smo ideji vašeg uspeha i u tom smislu, svi raspoloživi resursi naše kompanije mogu biti stavljeni na raspolaganje u svrhu uspeha vašeg projekta u Srbiji.