Srbija se nalazi u centralnom delu jugoistočne Evrope.

Ukoliko dolazite u Srbiju avionom biće vam potrebno:
Manje od 2 sata iz: Pariza, Rima, Istanbula, Bukurešta ili Ciriha
Manje od 3 sata iz: Londona, Stockholma, Amsterdama, Moskve

Beograd se nalazi na pan-evropskom autoputu „Koridor 10“ koji vam omogućava da vaša roba drumskim putem bude isporučena na bilo koju tačku u Evropi u roku od 72 sata.

Kompanije se odlučuju da započnu svoje operacije u Srbiji iz sledećih razloga:
– Jeftina radna snaga (prosečna bruto plata u 2011. iznosi manje od 500 EUR/mes.)
– Dostupnost kvalifikovane i stručne radne snage (stopa nezaposlenosti 20%)
– Izuzetno podsticajna (niska) stopa poreza na dobit kompanija od 10%
– Visoka produktivnost rada
– Upotreba engleskog jezika (više od 50% stanovništva govori engleski jezik)

Srbija vam omogućava bescarinski pristup tržištu od više od milijardu ljudi:
– Evropskoj uniji
– Zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini (Albaniji, Bosni i Hercegovini, BJR Makedoniji, Moldaviji, Crnoj Gori)
– Zemljama potpisnicama EFTA sporazuma o slobodnoj trgovini (Švajcarskoj, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu)
– Rusiji, na osnovu potpisanog sporazuma o slobodnoj (bescarinskoj) trgovini
– Turskoj, sa kojom Srbija takođe ima potpisan trgovinski sporazum
– Sjedinjenim američkim državama, pod uslovima GSP trgovinskog sporazuma

Osnovni troškovi poslovanja:
– Stopa poreza na dobit kompanija: 10%
– PDV: 18% & 8% za osnovne proizvode
– Doprinosi za socijalno osiguranje: 11% od bruto primanja za penzijsko i invalidsko osiguranje, 6.15% od bruto primanja za zdravstveno osiguranje, 0.75% od bruto primanja za osiguranje od nezaposlenosti
– Ukupni troškovi radne snage: oko 50% od proseka u EU (oko 500 EUR bruto)
– Cena električne energije: od €0,0112 do €0,0487/ kWh (u 2011.)
– Cena prirodnog gasa: oko € 0,3057/m3 (u 2011.)

Procena ostalih troškova:
– Mesečni zakup poslovnog prostora u Beogradu : 8 – 14 €/m2 (B/A kategorija)
– Mesečni zakup proizvodnih kapaciteta u Srbiji: 5 – 7 €/m2
– Cena postojećeg zemljišta za vašu kompaniju: 450 – 600€/m2
– Izgradnja pogona (bez cene zemljišta) 400 – 500€/m2

Troškovi života u Beogradu:
– Espresso kafa: 1,10 €
– Prosečan obrok u restoranu: 7 €
– Cigarete: 1,60 €
– Pivo: 1,80 €/čaša
– Sokovi: 1,40 €/čaša
– Vožnja taksijem: 5€ (10 min.- centar Beograda)
– Iznajmljivanje jednosobnog stana: 450 € (centar Beograda)
– Iznajmljivanje stana na kratak rok (po danu): 40 to 70€
– Hotelska soba (noćenje s doručkom): 90 to 120 €

Za više informacija o poslovanju u Srbiji, posetite:
www.siepa.gov.rs (internet stranica na engleskom, francuskom, ruskom i srpskom jeziku)